Algemene voorwaarden

De overeenkomst

Een aankoop bij dewebacademie.be impliceert het aanvaarden van deze algemene voorwaarden.

Prijzen

Alle prijzen op de website zijn inclusief 21% btw.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten. Indien er per ongeluk een verkeerde prijs te zien is op de website, komt er geen overeenkomst tot stand. Voor eventuele gevolgen hiervan wordt nooit aansprakelijkheid aanvaard.
Het toepassen van wat aangeleerd wordt, brengt kosten mee, die volledig buiten dewebacademie.be vallen zoals hosting en domein van jouw website.
Als cursist mag je de licentie van Elementor Pro van dewebcademie.be gebruiken. Dit kan enkel als je hosting hebt bij SiteGround en een collaborate toestaat. Het gebruik is altijd te beschouwen als een bonus en nooit als een recht. Deze bonus stopt als je geen cursist meer bent bij dewebacademie.be.
Er worden ook een aantal andere betalende plug-ins, componenten, mogelijkheden, … (deze lijst is niet limitatief) besproken waarbij cursisten zelf kunnen kiezen of ze dat al dan niet willen gaan toepassen. De kosten hiervoor zijn volledig voor de cursist zelf. 

Cursussen

dewebacademie.be aanvaardt nooit verantwoordelijkheid voor schade die de cursist meent opgelopen te hebben tijdens extra persoonlijke hulp bij een website van de cursist via een “collaborate” die de cursist aan de instructeur toestond op zijn SiteGround-account of op welke andere manier ook.
dewebacademie.be aanvaardt nooit aansprakelijkheid voor diensten / software van derden waarnaar op deze website of in de lessen wordt verwezen.
dewebacademie.be bepaalt hoeveel en welke cursisten kunnen deelnemen aan een cursus, werkgroep, enz. Voor sommige cursussen geldt een maximum aantal deelnemers. Voor sommige cursussen is er een intake of motivatiegesprek. dewebacademie.be kan cursisten weigeren. Hiervoor hoeft geen motivatie gegeven te worden en de weigering kan niet betwist worden. Mocht de cursist al betaald hebben en hij of zij wordt geweigerd, dan zal er een creditnota worden opgemaakt en wordt het cursusgeld terugbetaald.
Alle auteursrechten van deze website liggen bij dewebacademie.be. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de aangeboden cursussen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 
Indien de cursist niet aanwezig kan zijn op een video-meeting wordt er geen vervanging voorzien. Indien er een opname is, zal die ter beschikking worden gesteld.
Indien de lesgever niet aanwezig kan zijn op een video-conference, door bijvoorbeeld ziekte, zal deze video-meeting verplaatst worden. Dit zal nooit aanleiding geven tot een terugbetaling aan de cursist, mocht dit nieuwe tijdstip niet passen. Dit zal ook nooit aanleiding geven tot het compenseren van gelijk welke schade die de cursist meent opgelopen te hebben door deze verplaatsing.
Bij de online, live lessen via video-conference bepaalt de instructeur de regels: de inhoud, het tempo, of er al dan niet vragen kunnen gesteld worden, of er al dan niet ingegaan wordt op vragen enz. Deze lijst is niet limitatief. Cursisten die de les op één of andere manier verstoren – de instructeur bepaalt of dat het geval is – kunnen de toegang ontzegd worden. Dit kan voor 1 sessie, voor de duur van de cursus of voor altijd. Dit geeft nooit aanleiding tot het terugbetalen van het cursusgeld. De cursist is dan aangewezen op de opnames.

dewebacademie.be kan op elk moment de inhoud van de website en de cursussen wijzigen, kan dingen toevoegen of verwijderen en dat zonder dat de cursist daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Dit zal nooit aanleiding geven tot het compenseren van gelijk welke schade die de cursist hierdoor meent opgelopen te hebben. Tijdens deze wijzigingen kan de website tijdelijk onbereikbaar zijn.

dewebacademie.be aanvaardt geen schadeclaims ten gevolge van tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.

Bepaalde schermen in de instructievideo’s en afbeeldingen kunnen afwijken van de toestand op het moment dat de cursist de handelingen uitvoert. Dit is eigen aan ICT en het internet waar voortdurend updates en wijzigingen worden doorgevoerd. dewebacademie.be is hiervoor nooit aansprakelijk.
dewebacademie.be doet haar best om de inhoud van de cursussen zo juist mogelijk te maken maar geeft geen garantie op juistheid of volledigheid. dewebacademie.be is nooit verantwoordelijk voor de websites die gemaakt worden of andere acties die ondernomen worden op basis van de cursussen. dewebacademie.be is nooit aansprakelijk voor oncorrect of onvolledig advies in haar cursussen.

ALGEMENE VOORWAARDEN GRATIS INTRODUCTIELESSEN

je hebt 1 maand toegang tot de online omgeving

Als je je inschrijft, krijg je onmiddellijk toegang tot de online omgeving. De lessen zelf zijn pas beschikbaar op 1 februari of 1 oktober, naargelang de maand waarvoor je inschreef.

En naargelang de maand waarvoor je je inschreef, heb je toegang tot het einde van die maand: februari of oktober dus. 

Je hoeft zelf niets te doen. Je toegang stopt vanzelf. Je hebt geen verdere verplichtingen tegenover dewebacademie.be.

Wil je graag verder dan kan je betalend aansluiten bij de starterscursus indien er nog plaats is.

de online omgeving

Als je ingeschreven bent, krijg je toegang tot de online omgeving door je aan te melden op de website. Je ziet dan “Mijn cursussen”. Daar zie je een webcursus intro en een groepscursus intro.

In de webcursus vind je de lessen met de instructie-video’s. Zij komen zichtbaar op de eerste dag van de maand waarvoor je je inschreef: 1 februari of 1 oktober dus. 

Je krijgt toegang tot de eerste drie hoofdstukken (13 topics met instructie-video’s). Op het einde van deze 3 hoofdstukken heb je een basic WordPress-website met Elementor als je alles toepast. Deze website is en blijft van jou.

In de groepscursus vind je planning (onderwerp, datum en uur) en de link voor de 3 gratis interactieve online groepslessen via Google Meet. Klik op de juiste dag op het juiste uur op de link. Hier vind je ook de opnames terug, enkele dagen na de groepsmeet.

domein en hosting

In de eerste les ga je een domein en hosting nemen bij SiteGround. Dit staat los van de gratis lessen bij dewebacademie.be en betaal je rechtstreeks aan SiteGround. 

SiteGround heeft tot hiertoe altijd een 30-dagen-geld-terug policy gehad. Dat wil zeggen dat je ook daar geen risico neemt. 

Bekijk de 30-dagen-geld-terug-policy en andere voorwaarden op de website bij SiteGround zelf. Zij kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.

dewebacademie.be informeert maar is nooit verantwoordelijk voor de hosting of het domein bij SiteGround (of elders). 

dewebacademie.be heeft een affiliate d.w.z. als je via de link gaat die ik geef dat dewebacademie.be dan een percentje krijgt. Dit helpt om de prijzen bij dewebacademie.be betaalbaar te houden. Dus als je dat doet: dank je wel!(namens mezelf en de cursisten bij dewebacademie.be) Dit percentje komt natuurlijk enkel als je geen gebruik maakt van de 30-dagen-geld-terug. Maar hé, als je eigen website maken niks voor jou zou zijn: maak er dan zeker gebruik van!

Dit is de link naar de hosting bij SiteGround

gratis Elementor Pro / collaborate bij SiteGround

Je website mag gebruikmaken van de Elementor-Pro-licentie van dewebacademie.be. Tijdens je aanwezigheid in de online groepsles sta je me een collaborate toe bij SiteGround (de hosting).  Zo kan ik Elementor Pro installeren en koppelen aan mijn licentie. Aanvragen om het via andere manieren en/of bij andere hosts dan SiteGround te doen worden niet aanvaard.  Tijdens de online lessen kan ik – op jouw vraag – via deze collaborate ook helpen zoeken als je ergens vastloopt. Ik deel dan mijn scherm zodat je mee kan kijken wat ik doe. Je kan de collaborate altijd opnieuw zelf verwijderen wanneer je wil. Je behoudt deze licentie tot het einde van de maand tenzij je inschrijft voor de betalende starterscursus.

pc met micro, camera en een goede internetaansluiting

Om deel te nemen aan de groepsmeets heb je een pc met micro, camera en een goede internetaansluiting nodig.

live interactie en opname

De groepslessen zijn via een live online meet. Er is interactie met iedereen aanwezig. Het is dus de bedoeling dat je je camera en micro gebruikt. Op de momenten dat je niet aan het woord bent, zet je je micro even uit om echo te vermijden. Je micro kan ook door de lesgever uitgezet worden.

De online groepsmeets worden opgenomen. Door deel te nemen, ben je hiermee akkoord. 

(Delen van) de opnames kunnen gebruikt worden als lesmateriaal en/of promotiedoeleinden. Door deel te nemen aan deze workshop, ben je hiermee akkoord. 

Indien er om één of andere (technische, menselijke of andere) reden geen opname is(of een van slechte kwaliteit), geeft dat nooit aanleiding tot enige compensatie.

Alle deelnemers kunnen bepaalde informatie delen in de chat. Deze chat wordt eveneens nadien beschikbaar gesteld. Door iets in de chat te zetten, ben je hiermee akkoord. Als de chat om een of andere reden niet ter beschikking gesteld kan worden, geeft dat nooit aanleiding tot enige compensatie.

De lesgever bewaakt de positieve sfeer en samenwerking in de groepsmeet en kan, indien nodig, een deelnemer uit de groepsmeet zetten. De beoordeling ligt volledig bij de lesgever en indien dit gebeurt, en geeft dit nooit aanleiding tot enige compensatie.

wat als de groepsmeet niet kan doorgaan

Indien de groepsmeet om één of andere reden niet kan doorgaan, wordt deze verplaatst naar een andere datum. Dit geeft dat nooit aanleiding tot enige compensatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN STARTCURSUS

je hebt 1 jaar toegang tot de online omgeving

Naargelang de startmaand – februari of oktober – heb je toegang tot de online omgeving tot einde januari of einde september van het volgende jaar. In deze online omgeving vind je de starterscursus “Maak zelf je professionele WordPress-website met Elementor”. Verder vind je er een groepscursus met de link waar je moet op klikken op de datum en het uur van de online groepsmeets, de planning van de groepsmeets (dag en uur) en de opnames van de groepsmeets (een paar dagen na de groepsmeet).

domein en hosting

In de eerste les ga je een domein en hosting nemen bij SiteGround. Dit staat los van de lessen bij dewebacademie.be en betaal je rechtstreeks aan SiteGround. dewebacademie heeft een affiliate d.w.z. als je via de link gaat die ik geef dat dewebacademie.be dan een percentje krijgt. Dit helpt om de prijzen bij dewebacademie.be betaalbaar te houden. Dus als je dat doet: dank je wel! 

Dit is de link naar de hosting bij SiteGround

dewebacademie.be informeert maar is nooit verantwoordelijk voor de hosting of het domein bij SiteGround (of elders). 

gratis Elementor Pro / collaborate bij SiteGround

Je website mag gebruikmaken van de Elementor-Pro-licentie van dewebacademie.be. Tijdens je aanwezigheid in de online groepsles sta je me een collaborate toe bij SiteGround (de hosting).  Zo kan ik Elementor Pro installeren en koppelen aan mijn licentie. Aanvragen om het via andere manieren en/of bij andere hosts dan SiteGround te doen worden niet aanvaard.  Tijdens de online lessen kan ik – op jouw vraag – via deze collaborate ook helpen zoeken als je ergens vastloopt. Ik deel dan mijn scherm zodat je mee kan kijken wat ik doe. Je kan de collaborate altijd opnieuw zelf verwijderen wanneer je wil.

pc met micro, camera en een goede internetaansluiting

Om deel te nemen aan de groepsmeets heb je een pc met micro, camera en een goede internetaansluiting nodig.

live interactie en opname

De groepslessen zijn via een live online meet. Er is interactie met iedereen aanwezig. Het is dus de bedoeling dat je je camera en micro gebruikt. Op de momenten dat je niet aan het woord bent, zet je je micro even uit om echo te vermijden. Je micro kan ook door de lesgever uitgezet worden.

De online groepsmeets worden opgenomen. Door deel te nemen, ben je hiermee akkoord. 

(Delen van) de opnames kunnen gebruikt worden als lesmateriaal en/of promotiedoeleinden. Door deel te nemen aan deze workshop, ben je hiermee akkoord. 

Indien er om één of andere (technische, menselijke of andere) reden geen opname is (of een van slechte kwaliteit), geeft dat nooit aanleiding tot enige compensatie.

Alle deelnemers kunnen bepaalde informatie delen in de chat. Deze chat wordt eveneens nadien beschikbaar gesteld. Door iets in de chat te zetten, ben je hiermee akkoord. Als de chat om een of andere reden niet ter beschikking gesteld kan worden, geeft dat nooit aanleiding tot enige compensatie.

De lesgever bewaakt de positieve sfeer en samenwerking in de groepsmeet en kan, indien nodig, een deelnemer uit de groepsmeet zetten. De beoordeling ligt volledig bij de lesgever en indien dit gebeurt, en geeft dit nooit aanleiding tot enige compensatie.

wat als een groepsmeet niet kan doorgaan

Indien de groepsmeet om één of andere reden niet kan doorgaan, wordt deze verplaatst naar een andere datum. Dit geeft dat nooit aanleiding tot enige andere compensatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN VIP's

deelname is enkel mogelijk mits toestemming

Na de starterscursus en wanneer je ook effectief je website bouwt of gebouwd hebt, krijg je het voorstel aan te sluiten óf na een 1-op-1-gesprek met mij (Veerle Smet) en wanneer je al een website hebt en voldoende voorkennis. Indien er geen toestemming is, is er geen toegang. We willen de toegang exclusief houden voor wie dewebacademie.be bedoeld is.

je hebt 1 jaar toegang tot de online omgeving

Naargelang de startmaand – februari of oktober – heb je toegang tot de online omgeving tot einde januari of einde september van het volgende jaar. Mits toestemming, kan je dan per jaar verlengen.

online omgeving

In deze online omgeving vind je de nieuwste versie van de starterscursus “Maak zelf je professionele WordPress-website met Elementor” én de cursus van de VIP’s met instructievideo’s per thema. 

Verder vind je er de groepscursussen VIP’s voorjaar, VIP’s najaar, Summer School, starters voorjaar en starters najaar. 

Hierin vind je de link waar je moet op klikken op de datum en het uur van de online groepsmeets, de planning van de groepsmeets (dag en uur) en de opnames van de groepsmeets (een paar dagen na de groepsmeet). 

Je hebt dus toegang tot alles. Ook de workshops binnen deze periode worden automatisch aan je omgeving toegevoegd.

gratis Elementor Pro / collaborate bij SiteGround

Je website mag gebruikmaken van de Elementor-Pro-licentie van dewebacademie.be. Tijdens je aanwezigheid in de online groepsles sta je me een collaborate toe bij SiteGround (de hosting).  Zo kan ik Elementor Pro installeren en (her-)koppelen aan mijn licentie. Aanvragen om het via andere manieren en/of bij andere hosts dan SiteGround te doen worden niet aanvaard.  Tijdens de online lessen kan ik – op jouw vraag – via deze collaborate ook helpen zoeken als je ergens vastloopt. Ik deel dan mijn scherm zodat je mee kan kijken wat ik doe. Je kan de collaborate altijd opnieuw zelf verwijderen wanneer je wil.

pc met micro, camera en een goede internetaansluiting

Om deel te nemen aan de groepsmeets heb je een pc met micro, camera en een goede internetaansluiting nodig.

live interactie en opname

De groepslessen zijn via een live online meet. Er is interactie met iedereen aanwezig. Het is dus de bedoeling dat je je camera en micro gebruikt. Op de momenten dat je niet aan het woord bent, zet je je micro even uit om echo te vermijden. Je micro kan ook door de lesgever uitgezet worden.

De online groepsmeets worden opgenomen. Door deel te nemen, ben je hiermee akkoord. 

(Delen van) de opnames kunnen gebruikt worden als lesmateriaal en/of promotiedoeleinden. Door deel te nemen aan deze workshop, ben je hiermee akkoord. 

Indien er om één of andere (technische, menselijke of andere) reden geen opname is (of een van slechte kwaliteit), geeft dat nooit aanleiding tot enige compensatie.

Alle deelnemers kunnen bepaalde informatie delen in de chat. Deze chat wordt eveneens nadien beschikbaar gesteld. Door iets in de chat te zetten, ben je hiermee akkoord. Als de chat om een of andere reden niet ter beschikking gesteld kan worden, geeft dat nooit aanleiding tot enige compensatie.

De lesgever bewaakt de positieve sfeer en samenwerking in de groepsmeet en kan, indien nodig, een deelnemer uit de groepsmeet zetten. De beoordeling ligt volledig bij de lesgever en indien dit gebeurt, en geeft dit nooit aanleiding tot enige compensatie.

wat als een groepsmeet niet kan doorgaan

Indien de groepsmeet om één of andere reden niet kan doorgaan, wordt deze verplaatst naar een andere datum. Dit geeft dat nooit aanleiding tot enige andere compensatie.