dewebacademie.be

Algemene voorwaarden

De overeenkomst

Een inschrijven voor en/of het aankopen van een cursus impliceert het aanvaarden van deze algemene voorwaarden.

Prijzen

 • Alle prijzen op de website zijn inclusief 21% btw.
 • Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten. Indien er per ongeluk een verkeerde prijs te zien is op de website, komt er geen overeenkomst tot stand. Voor eventuele gevolgen hiervan wordt nooit aansprakelijkheid aanvaard.

Cursussen

 • De cursussen hebben meestal een online-gedeelte en een “on-live” gedeelte via video-conference.
 • Het eventuele online gedeelte van de cursus is onmiddellijk beschikbaar na inschrijving/aankoop. 
 • De  toegang tot de besloten facebook-groep wordt gegeven na de eerste “on-live” indien gewenst en indien hiervoor de nodige gegevens worden doorgegeven. 
 • Het “on-live” gedeelte gaat door op vastgestelde tijdstippen.
 • Het “on-live” gedeelte kan gefilmd worden met als doel het (her-)bekijken van de opname door medecursisten.
 • Indien de cursist niet aanwezig kan zijn op een video-meeting wordt er geen vervanging voorzien. Indien er een opname is, zal die ter beschikking worden gesteld.
 • Indien de lesgever niet aanwezig kan zijn op een video-conference, door bijvoorbeeld ziekte, zal deze video-meeting verplaatst worden. Dit zal nooit aanleiding geven tot een terugbetaling aan de cursist, mocht dit nieuwe tijdstip niet passen. Dit zal ook nooit aanleiding geven tot het compenseren van gelijk welke schade die de cursist meent opgelopen te hebben door deze verplaatsing.
 • www.dewebacademie.be kan op elk moment de inhoud van de website en de cursussen wijzigen, kan dingen toevoegen of verwijderen  en dat zonder dat je daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Voor eventuele gevolgen hiervan wordt nooit aansprakelijkheid aanvaard.
 • Tijdens deze wijzigingen kan de website tijdelijk onbereikbaar zijn.
  www.dewebacademie.be aanvaardt geen schadeclaims ten gevolge van deze tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
 • Bepaalde schermen in de instructievideo’s en afbeeldingen kunnen afwijken van de toestand op het moment dat de cursist de handelingen uitvoert. Dit is eigen aan ICT en het internet waar voortdurend updates en wijzigingen worden doorgevoerd. dewebacademie.be is hiervoor nooit aansprakelijk. 
 • www.dewebacademie.be doet haar best om de inhoud van de cursussen zo juist mogelijk te maken maar geeft geen garantie op juistheid of volledigheid. www.dewebacademie.be is nooit verantwoordelijk voor de websites die gemaakt worden of andere acties die ondernomen worden op basis van het cursusmateriaal.  dewebacademie.be is nooit aansprakelijk voor oncorrect of onvolledig advies in haar cursussen. 
 • www.dewebacademie.be aanvaardt nooit aansprakelijkheid voor diensten van derden waarnaar op deze website wordt verwezen.
 • Alle auteursrechten liggen bij www.dewebacademie.be. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de aangeboden cursussen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.