Algemene voorwaarden

De overeenkomst

Een inschrijven voor en/of het aankopen van een cursus impliceert het aanvaarden van deze algemene voorwaarden.

Prijzen

 • Alle prijzen op de website zijn inclusief 21% btw.
 • Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten. Indien er per ongeluk een verkeerde prijs te zien is op de website, komt er geen overeenkomst tot stand. Voor eventuele gevolgen hiervan wordt nooit aansprakelijkheid aanvaard.
 • Het toepassen van wat aangeleerd wordt, brengt kosten mee, die volledig buiten dewebacademie.be vallen.
  Bij de eerste cursus “Maak je eigen professionele website!” is dat bijv. het domein en de hosting van je website.
  Bij volgende cursussen is Elementor Pro een must. Het kan dat je hiervoor de licentie van dewebacademie.be mag gebruiken. Dit is dan altijd te beschouwen als een bonus en nooit als een recht.
  Er worden ook een aantal andere betalende plug-ins, componenten, mogelijkheden, … (deze lijst is niet limitatief) besproken waarbij cursisten zelf kunnen kiezen of ze dat al dan niet willen gaan toepassen. Deze zijn geen must om de cursus te volgen.
  De kosten hiervoor zijn dan uiteraard volledig voor de cursist zelf. 

Cursussen

 • De cursussen hebben meestal een online-gedeelte en een “on-live” gedeelte via video-conference.
 • Het eventuele online gedeelte van de cursus is onmiddellijk beschikbaar na inschrijving/aankoop en/of wordt tijdens de duur van de cursus aangevuld (bijv. met de opnames).
 • Het “on-live” gedeelte gaat door op vastgestelde tijdstippen.
 • Het “on-live” gedeelte kan gefilmd worden met als doel het (her-)bekijken van de opname door cursisten.
 • Het online materiaal en/of de opnames van een betalende cursus zullen (minstens) 1 jaar  beschikbaar blijven, te rekenen vanaf de startdatum van de cursus.
 • Al wat gratis is (webinars, lessen, hulp op gelijk welke wijze, … – deze lijst is niet limitatief) is steeds een bonus en nooit een recht. Hier geldt ook geen minimale duur van beschikbaarheid.
 • Indien de cursist niet aanwezig kan zijn op een video-meeting wordt er geen vervanging voorzien. Indien er een opname is, zal die ter beschikking worden gesteld.
 • Indien de lesgever niet aanwezig kan zijn op een video-conference, door bijvoorbeeld ziekte, zal deze video-meeting verplaatst worden. Dit zal nooit aanleiding geven tot een terugbetaling aan de cursist, mocht dit nieuwe tijdstip niet passen. Dit zal ook nooit aanleiding geven tot het compenseren van gelijk welke schade die de cursist meent opgelopen te hebben door deze verplaatsing.
 • Bij de online, live lessen via video-conference bepaalt de instructeur de regels: de inhoud, het tempo, of er al dan niet vragen kunnen gesteld worden, of er al dan niet ingegaan wordt op vragen enz. Deze lijst is niet limitatief. Cursisten die de les op één of andere manier verstoren – de instructeur bepaalt of dat het geval is – kunnen de toegang ontzegd worden. Dit kan voor 1 sessie, voor de duur van de cursus of voor altijd. Dit geeft nooit aanleiding tot het terugbetalen van het cursusgeld. De cursist is dan aangewezen op de opnames.
 • dewebacademie.be kan op elk moment de inhoud van de website en de cursussen wijzigen, kan dingen toevoegen of verwijderen  en dat zonder dat de cursist daarvan op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Dit zal nooit aanleiding geven tot het compenseren van gelijk welke schade die de cursist hierdoor meent opgelopen te hebben.
 • Tijdens deze wijzigingen kan de website tijdelijk onbereikbaar zijn.
  dewebacademie.be aanvaardt geen schadeclaims ten gevolge van tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
 • Bepaalde schermen in de instructievideo’s en afbeeldingen kunnen afwijken van de toestand op het moment dat de cursist de handelingen uitvoert. Dit is eigen aan ICT en het internet waar voortdurend updates en wijzigingen worden doorgevoerd. dewebacademie.be is hiervoor nooit aansprakelijk.
 • dewebacademie.be doet haar best om de inhoud van de cursussen zo juist mogelijk te maken maar geeft geen garantie op juistheid of volledigheid. dewebacademie.be is nooit verantwoordelijk voor de websites die gemaakt worden of andere acties die ondernomen worden op basis van de cursussen. dewebacademie.be is nooit aansprakelijk voor oncorrect of onvolledig advies in haar cursussen. 
 • dewebacademie.be geeft soms extra’s of bonussen: de besloten facebookgroep, gratis Q & A’s, gratis webinars of lessen, extra persoonlijke hulp via video-conference, tijdelijk terbeschikking stellen van extra licenties die dewebacademie.be heeft op bepaalde software, … (deze opsomming is niet limiterend): dewebacademie.be kan ten allen tijden en zonder voorafgaande verwittiging deze extra’s toekennen, wijzigen of stopzetten. Dit zal nooit aanleiding geven tot het compenseren van gelijk welke schade die de cursist hierdoor meent opgelopen te hebben.
 • dewebacademie.be aanvaardt nooit verantwoordelijkheid voor schade die de cursist meent opgelopen te hebben tijdens extra persoonlijke hulp bij een website van de cursist via een “collaborate” die de cursist aan de instructeur toestond op zijn SiteGround-account of op welke andere manier ook.
 • dewebacademie.be aanvaardt nooit aansprakelijkheid voor diensten / software van derden waarnaar op deze website of in de lessen wordt verwezen.
 • dewebacademie.be bepaalt hoeveel en welke cursisten kunnen deelnemen aan een cursus, werkgroep, enz. Voor sommige cursussen geldt een maximum aantal deelnemers. Voor sommige cursussen is er een intake of motivatiegesprek. dewebacademie.be kan cursisten weigeren. Hiervoor hoeft geen motivatie gegeven te worden en de weigering kan niet betwist worden. Mocht de cursist al betaald hebben en hij of zij wordt geweigerd, dan zal er een creditnota worden opgemaakt en wordt het cursusgeld terugbetaald.
 • Alle auteursrechten van deze website liggen bij dewebacademie.be. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de aangeboden cursussen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.